Search
Monday 20 November 2017
  • :
  • :

कटहरी गाउपालिकाको जुड़ीमा संचालन गरिएको बाढी पीड़ित सहयोगार्थ मेडिकल क्याम्पबाट 100+ मुसहर समुदायका ब्यक्तिहरु लाभांवित भएको छ ।

कटहरी गाउपालिकाको जुड़ीमा संचालन गरिएको बाढी पीड़ित सहयोगार्थ मेडिकल क्याम्पबाट 100+ मुसहर समुदायका ब्यक्तिहरु लाभांवित भएको छ ।

Share on......
Leave a Reply

Your email address will not be published.